Centrum prevencie a zdravia

DIAGNOSTICKO - TERAPEUTICKÝ KOMPLEX (DTK)

„Medical Dynamika" , ako aj použitie liečebného akupunktúrneho prístroja „HAI-HUA" . Tieto metódy sú neinvazívne(pôsobia na povrchu tela, alebo bezkontaktne).

 

Priority DIAGNOSTICKO - TERAPEUTICKÉHO KOMPLEXU (DTK)

Základom tejto regeneračnej metódy je vytvoriť "rezervný fond" v organizme a odstrániť faktory spôsobujúce predčasné starnutie alebo opotrebovanie orgánov. Táto liečebná metóda harmonicky spája metódy zvyšujúce toleranciu voči stresu s individuálne riadenou očistou a technikami obnovenia termoregulácie.

Tento strategický zámer spoločnosti NOE je zameraný na odstraňovanie rôznych fyzických a psychických problémov a porúch systematickým, kompletným a širokospektrálnym servisom starostlivosti o zdravie každého klienta, aby tento nadobudol pocit dokonalej istoty, pokoja, vyrovnanosti a pozitívneho sebaprežívania.

Metóda je zrozumiteľná rovnako pre pacienta ako aj pre terapeuta a preto dosahuje vysoké percento úspešnosti, vďaka čomu si získala popularitu nielen na Slovensku, ale aj v okolitých krajinách.

 

MEDICAL DYNAMIKA - neinvazívna diagnostika, ktorá umožňuje :

  • analýzu adaptačných a rezervných schopností organizmu s perfektnou vizualizáciou
  • objektívne posúdenie hemostázy (stav vnútornej rovnováhy) organizmu
  • zníženie alebo zvýšenie nervového, psychického alebo psychoemotívneho napätia

 

 ZÁKLADNÉ REGENERAČNÉ TECHNIKY:

HAI-HUA - elektroakupunktúrny prístroj:

  • originálna metóda stimulácie akupunktúrnych bodov bez ihiel
  • nahrádza klasickú akupunktúru, elektroliečbu i masáž

 Zdravotné masáže pripravené pre každého individuálne na mieru