IWT

IWT

Metóda IWT je založená na nekontaktnom elektromagnetickom pôsobení v milimetrovom pásme (informačné pásmo pre ľudský organizmus) so spektrálnym výkonom poľa 10 na -18 až 10 na -17 Watt/Hrc na akupunktúrne body , biologicky aktívne zóny, a tak isto na rany, trofické vredy, degenerácie rôzneho pôvodu biorezonančným prístrojom ,použitie ktorých nevyžaduje hľadanie a nastavovanie rezonančných terapeutických frekvencií. Spektrum výstupného žiarenia prístroja obsahuje rezonančné frekvencie, ktoré sa zhodujúcu s individuálnymi terapeutickými frekvenciami pacienta.

Informačná príroda žiarenia-“ elektromagnetická homeopatia“ a nepotrebnosť výberu terapeutickej frekvencie/“nastavuje sa“ na potrebnúfrekvenciu sám organizmus/ - sú najdôležitejšími prednostami danej metódy,oproti existujúcim metódam MRT - terapie. Metóda biorezonancie bola vyvinutá na základe skúmania vlastnosti pôsobenia rúk senzibilov.

APLIKÁCIA METÓDY

Pre jednu procedúru je postačujúce vybrať si zo schémy bodov danej choroby, daného v terapeutickej tabuľke(obr1), jeden bod, poukazujúci najväčšiu senzornú reakciu v rôznych oblastiach tela – pocit ťažkosti, tlaku, tepla, pichania atď.. Pôsobí sa bezkontaktne vo vzdialenosti 0,5-1,5 cm od povrchu kože pacienta.

Dĺžka trvania terapie závisí od cieľa účinku. Pri použití prístrojov s cieľom prevencie pred ochorením, pôsobenie na akupunktúrny bod(zónu) s trvaním 1-3min. do momentu odstránenia symptómov (bolesť hlavy, únava, bolesť v oblasti srdca, normalizácia arteriálneho tlaku atď.)

Pri použití prístroja na liečenie a rehabilitáciu (v tomto prípade sa môže použiť niekoľko bodov, počas jednej terapie) dĺžka jednej terapie je v rozmedzí 15-20 min(pričom na jeden bod (zónu) je to 3-5min.). Hlavnou podmienkou správneho výberu bodov alebo zón je vznik príjemného tepla, driemoty , stav psychoemocionalného pokoja, zlepšenie alebo úplné uzdravenie. Keďže značná väčšina pacientov nie je na elektromagnetické vlnenie háklivá, nezvykne sa robiť kontrola vplyvu žiarenia na človeka. Liečenie prístrojom „IWT“ sa opakuje každý 2. alebo každý deň. Po ukončení kúry je vhodný 15-30min. oddych.

 

Kontraindikácie k použitiu prístroja pre IWT

Kontraindikácie k použitiu prístrojov pre IWT sú:

  • akútne bolesti, ktoré zjavná naznačujú nevyhnutnosť operačného zakroku.
  • onkologické procesy.
  • Akútne poruchy mozgového alebo koronarného krvného obehu.
  • U gravidných žien je zakázané používať body pôsobiace na hormonálnu funkciu
  • Stavy akútnych psychických porúch
  • Kardiostimulator
  • Vysoká TT