Preventívne prehliadky

Včasné diagnostikovanie charaktéru, rozsahu a lokalizacie "zamorenia" ľudského tela umožňuje pozastavenie vývoja ochorenia už 3-4 roky pred jeho samotným prejav

Možnosti používania metódy Dynamika Medecina:

  • vizualizácia funkčného stavu organizmu na segmentárnej úrovni pôsobením rezonančných frekvencií
  • grafické zobrazenie všetkých segmentov (súčasne) umožňujúce hodnotenie stavu vnútornej rovnováhy
  • screening test terapeutických preparátov umožňujúci korekciu celkovej homeostázy
  • hodnotenie rôznych štádií degeneratívnych procesov funkčného zaťaženia bez morfologických zmien